14515 & 14517 Sommermeyer Street, Houston, TX, 77041
14515 & 14517 Sommermeyer Street, Houston, TX, 77041
14515 & 14517 Sommermeyer Street, Houston, TX, 77041
14515 & 14517 Sommermeyer Street, Houston, TX, 77041
14515 & 14517 Sommermeyer Street, Houston, TX, 77041
14515 & 14517 Sommermeyer Street, Houston, TX, 77041
14515 & 14517 Sommermeyer Street, Houston, TX, 77041
14515 & 14517 Sommermeyer Street, Houston, TX, 77041
14515 & 14517 Sommermeyer Street, Houston, TX, 77041

$960,000

14515 & 14517 Sommermeyer Street, Houston, TX, 77041

ACTIVE