2219 Stoney Point Street, Houston, TX, 77056
2219 Stoney Point Street, Houston, TX, 77056
2219 Stoney Point Street, Houston, TX, 77056
2219 Stoney Point Street, Houston, TX, 77056
2219 Stoney Point Street, Houston, TX, 77056
2219 Stoney Point Street, Houston, TX, 77056
2219 Stoney Point Street, Houston, TX, 77056
2219 Stoney Point Street, Houston, TX, 77056
2219 Stoney Point Street, Houston, TX, 77056
2219 Stoney Point Street, Houston, TX, 77056
2219 Stoney Point Street, Houston, TX, 77056
2219 Stoney Point Street, Houston, TX, 77056
2219 Stoney Point Street, Houston, TX, 77056
2219 Stoney Point Street, Houston, TX, 77056
2219 Stoney Point Street, Houston, TX, 77056
2219 Stoney Point Street, Houston, TX, 77056
2219 Stoney Point Street, Houston, TX, 77056
2219 Stoney Point Street, Houston, TX, 77056
2219 Stoney Point Street, Houston, TX, 77056

$949,000

2219 Stoney Point Street, Houston, TX, 77056

ACTIVE